Compostela: Crónica de manifestación solidaria con CSO A Insumisa

Ao redor de 170 pessoas recorrerom as ruas de Compostela ao berro de «A Insumisa nom se merca». O que em principio foi umha concentraçom na praça 8 de março acabou convertendo-se numha manifestaçom polas ruas da cidade. Pouco a pouco ia-se achegando a gente e começava a berrar consignas como «10 100 1000 centros sociais» ou «Se tocam a umha tocam-nos a todas» e também outros berros contra a Marea Atlántica, Xulio Ferreiro ou Rocío Fraga, reponsáveis do despejo e da violência policial.

Ao sair da praça a manifestaçom percorreu as ruas de virxe da cerca até a praça da galiza, baixou polo horreo e chegou a rua santiago de guayaquil onde se fixo umha parada na sede de En Marea. Neste ponto pendurou-se umha faixa co lema «A insumisa nom se merca».

Seguiu o percorrido e rematou na praça do toural com berros de «Okupa e resiste» e «Um desalojo outra okupaçom». O final animou-se a gente a acoder a manifestaçom convocada para amanha às oito no obelisco da corunha.

A um ano do despejo do Escárnio e Maldizer segue viva a defesa da okupaçom em Compostela. [Leer más]

A Coruña: Desalojo del CSO A Insumisa. Reflexiones sobre la carnicería de ayer

El miércoles 23 de mayo la policía municipal ha desalojado el centro social A Insumisa en A Coruña (Galiza). El espacio pertenecía al ministerio de Defensa hasta que fue cedido al Ayuntamiento, después de más de 15 años de abandono.

En noviembre de 2016 es recuperado por vecinas de A Coruña y desde entonces ha venido realizando diferentes actividades sociales y culturales organizándose a través de asambleas abiertas para toda la ciudad.

Después de ser ocupado el Ayuntamiento del supuesto “cambio”, hace una propuesta para reformarlo para hacer un proyecto cultural con bases similares a las que tenía la Insumisa llamado “Naves do metrosidero”. Los vecinos y vecina participantes de A Insumisa rechazan la propuesta del Ayuntamiento, defendiendo la autogestión vecinal de un proyecto que ya funciona sin la intervención del ayuntamiento y sin gastar dinero público. Es entonces cuando el ayuntamiento inicia el proceso para el desalojo el 16 de marzo de este mismo año. [Leer más]

A Coruña: La asamblea del CSO la Insumisa presenta sus alegaciones ante amenaza de desalojo

Aquí deixamos as alegacións a modo de resposta ao requerimento de desaloxo do CSO:

AO CONCELLO DA CORUÑA

Expte. XXXXXXX

A Asemblea do Centro Social Okupado A Insumisa, notificado o acordo de iniciación de procedemento no expediente referenciado a Don XXXXX, con D. N.I. XXXXX e domicilio a efectos de notificacións en XXXXXX, formula as seguintes ALEGACIÓNS:

-Primeira- Alegamos que alegar alegacións é unha parvada, pois só serviría para dar aparencia garantista e democrática a unha decisión irrevogable tomada de antemán.

Alegamos que aleguemos o que aleguemos ídelo pasar pola cona.

-Segunda- Alegamos que non recoñecemos a autoridade das institucións post-fascistas do reino Borbónico. Comezando pola coroa e rematando polo servil concello lacaio que pretende desaloxarnos.

-Terceira- Co presente escrito o C.S.O. A Insumisa Declara Unilateralmente a súa Independencia do reino español, a Unión Europea e demáis artificiosas construcións sociais encamiñadas á submisión e o espolio do pobo soberano e da natureza. Declarámonos territorio autónomo, libre e autoorganizado; non suxeito ás leis clasistas e liberticidas do estado español nin dos seus esbirros do concello coruñés. [Leer más]

A Coruña: Vais a desalojar un Centro Social Okupado. Carta abierta a los miembros de Marea.

(Texto de un compañero de A Coruña acerca del inminente dealojo del CSO Insumisa (propiedad del Ministerio de Defensa), en funcionamiento desde hace más de un año y que se enfrenta al ayuntamiento (Marea Atlántica), quien pretende desalojarlo con la excusa de crear un “espacio plural para la ciudadanía”, plagiando y fagotizando el proyecto actual del CSO.)

Xulio Ferreiro, el alcalde del cambio de Coruña, vuestro alcalde, ha dicho públicamente que no descarta usar ninguna vía para desalojar el Centro Social Okupado A Insumisa.
Tras un paripé de reunión abierta y pública en la que vosotros, “A Marea”, en un alarde de cinismo sin parangón, pretendisteis vendernos un proyecto municipal que plagia el actual programa y funcionamiento de la okupa, solo que bajo gestión municipal. Osea, que el ayuntamiento supuestamente pretende hacer lo que ya se está desarrollando de forma autogestionada y completamente gratuita para el bolsillo ciudadano, pero de manera jerárquica y con un enorme costo para el erario público. Habláis de diálogo, pero la decisión ya está tomada: eso es un “trágala”. [Leer más]

A Coruña: Comunicado do CSO A Insumisa

Ás nosas veciñas da cidade da Coruña e a quen poida interesar:

Ola! Somos as okupas da antiga Comandancia de Obras, agora “Centro Social Okupado a Insumisa”. Hai máis dun mes que, armadas cos nosos soños e ilusións, asaltamos un espazo triste, baleiro e gris, do que só sacaban proveito as ratas e as gaivotas, para transformalo nun Centro Social aberto e asembleario, nun punto de encontro para os movementos sociais da cidade, nun laboratorio cultural, social e ideolóxico que permita ás persoas e colectivos autoorganizados desenvolver iniciativas á marxe da autoridade, o consumismo e a tiranía do diñeiro. Hai máis dun mes que, provistas unicamente do desexo e a certeza de que entre todas podemos facer deste un mundo mellor, comezamos a restauración paulatina destas instalacións para que ti ou calquera poida gozar delas libremente.

Ninguén nos manda nin ninguén nos dirixe. Non aceptamos máis autoridade que a da asemblea que todos os martes a partir das oito celebramos e á que ti tamén estás convidad@. Iso si, deixa na casa calquera actitude sexista, homófoba, racista, especista, xerárquica ou autoritaria que poidas ter, posto que iso aquí non nos interesa. [Leer más]